Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lutego 2017

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014–2020 PO PŻ

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 zamieściło na stronie internetowej Ministerstwa zaktualizowany film informacyjny.

 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej w ramach Programu wynosi 200%, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.