Instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul.  3 Maja 17   17-100 Bielsk Podlaski

tel.   85 833 26 76

e-mail   centrum3maja17@poczta.onet.pl

www.pcprbielskpodlaski.pl

zatrudnia:  specjalistę ds. pracy  z rodziną,  psychologa,

prowadzi:  programy korekcyjno-edukacyjne

Punkt Poradniczo- Konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy

Komenda Powiatowa Policji

ul. Kopernika 7   17-100 Bielsk Podlaski

tel.  85 833 32 12

kpp.bielsk-podlaski@bielsk-podlaski.policja.gov.pl

podejmowanie interwencji domowych, procedura Niebieskie Karty

 

Zespół  Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki

ul. Plac Armii Krajowej 3  17-111 Boćki,

 tel. 85 731 96 18, 85 731 96 17

gops_bocki@op.pl

Przewodniczący ZI – Pani Barbara Tołoczko  (kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach) 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boćkach

ul. Plac Armii Krajowej 3  17-111 Boćki

tel. 85 731 96 28

Przewodniczący – Pani Urszula Turkowicz

 

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim  

tel. 85 732 21 05  www.bielsk-podlaski.sr.gov.pl

II Wydział Karny – tel. 85 731 21 20

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich – tel. 85 731 21 70

ul. 3 Maja 7 17-100 Bielsk Podlaski

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

ul. Mickiewicza 32 17-100 Bielsk Podlaski  -  tel. 85 730 45 68

Zadania z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej w obszarze określonym właściwością miejscową i rzeczową

 

Prokuratura Rejonowa

ul. 3 Maja 7  17-100 Bielsk Podlaski

tel.   85 731 28 80  sekretariat.bielsk@bialystok.po.gov.pl

Zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniu prowadzonym przed sądem rejonowym oraz prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych.

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 69 18-500 Kolno

tel.  86 278 12 99

pcprkolno@poczta.fm

 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

 

ul. Świerkowa 60 16-400 Suwałki

 

tel.  87 565 92 82