Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Informacja

Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2018

 logologoW bieżącym roku zwracam się do Państwa po raz kolejny z tematem scalania gruntów w obrębie Boćki, szczególnie w kontekście uregulowania własności Wspólnoty Gruntowej Wsi Boćki. Postępowanie scaleniowe jest jedną z najbardziej skomplikowanych spraw administracyjnych. Musi ono mieć charakter zbiorowej operacji gospodarczej. 

Zasadniczo celem scalenia gruntów jest tworzenie bardziej korzystnych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie, poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych. Co więcej, ważne w tym aspekcie jest rozsądne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Wszczęcie postępowania scaleniowego lub wymiennego następuje w drodze postanowienia starosty. Postanowienie scaleniowe musi być spowodowane wnioskiem większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia. Może to nastąpić na wniosek większościowych właścicieli gruntów, tj. których łączny obszar przekracza 50 proc. powierzchni projektowanego obszaru scalenia lub 50 proc. właścicieli gruntów.

Po uzyskaniu takich wniosków od Państwa, będziemy mogli rozpocząć proces  scalenia w ramach nowej perspektywy finansowej PROW. Ma to szczególne znaczenie z powodu, iż ogromne koszty związane z całym procesem  zostaną pokryte ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zachęcam Państwa - właścicieli gruntów położonych w obrębie Boćki do składania deklaracji, które załączone są w niniejszej korespondencji, osobiście (pok. nr 3 - Sekretariat Urzędu Gminy Boćki) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki.

Pragnę poinformować, iż w związku z tymi działaniami będą również organizowane spotkania konsultacyjne w GOK w Boćkach. Przybliżony termin to ok. 20 marzec 2018 r. O konkretnym terminie zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem tablic informacyjnych w Boćkach oraz strony internetowej  www.gminabocki.pl. Informację o terminie spotkania konsultacyjnego można będzie również uzyskać pod nr tel. 85 731 96 10.

Z poważaniem

WÓJT

Dorota Kędra-Ptaszyńska