Program rządowy „Dobry start”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2018

logo piktogramWójt Gminy Boćki  informuje, że z dniem 1 czerwca 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” wprowadzające jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko.

 

 

 Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dziecko, do ukończenia:

 

  • 20 roku życia;
  • 24 roku życia, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 Rodzina może liczyć na wsparcie bez względu na posiadany dochód.

 

Świadczenie nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  • na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” będą  przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w Urzędzie Gminy Boćki, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Boćki pok. nr 7,  bądź pod numerem telefonu: 85 731 96 27.