Portal Informacyjny Gminy Boćki

Informacja

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów"

Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Cel operacji - skrócenie łańcucha dostaw od rolnika do konsumenta ostatecznego poprzez utworzenie targowiska oraz miejsca przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów

Zadanie realizowane jest w miejscowości Boćki.

Wskaźniki zadania:

– budowa targowiska – 1 obiekt

Umowę zawarto w dniu 21 lipca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.  Wartość projektu ogółem   2 132 137,24 zł, kwota dofinansowania   809 812,00 złotych.