Portal Informacyjny Gminy Boćki

Diagnoza zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Boćki

Trwają prace nad Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Boćki. W związku z tym Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Boćki, zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej zjawiska przemocy domowej, która pomoże w opracowaniu "Diagnozy zjawiska przemocy domowej na terenie Gminy Boćki", celem utworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o świadomości społecznej wobec problemu przemocy domowej w Gminie Boćki, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców Gminy Boćki i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemu przemocy  występującego na jej obszarze. 

Badanie potrwa do 31 marca 2024 roku.

Ankieta dostępna również w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Boćkach ul. Plac Armii Krajowej 3. Więcej informacji pod nr tel. 857319618

Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.

Zespól Interdyscyplinarny w Gminie Boćki