Portal Informacyjny Gminy Boćki

XVIII Sesja Rady Gminy

27 kwietnia 2017

UCHWAŁA NR XVIII/96/17 RADY GMINY BOĆKI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągu „KOSZEWO”

UCHWAŁA NR XVIII/95/17 RADY GMINY BOĆKI z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wodociągów „Boćki”, „Oleksze” i „Dołubowo”

UCHWAŁA NR XVIII/94/2017 RADY GMINY BOĆKI z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2016 rok

Pozostałe Uchwały Rady Gminy na stronie

https://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl/rad_gmi/uch_rad/