Portal Informacyjny Gminy Boćki

Akcja Zima 2017/2018

31 października 2017

plakat

  1.  Wykaz schronisk i noclegowni z terenu województwa podlaskiego udzielających wsparcia 
  2. Wykaz ośrodków wsparcia doraźnego dla bezdomnych z terenu województwa podlaskiego.