Portal Informacyjny Gminy Boćki

Informacja

18 stycznia 2018

logo

Niniejszym informuję, iż zmieniał się adres e-mailowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach na następujący gopsbocki@gminabocki.pl

Autor: Kierownik GOPS w Boćkach Barbara Tołoczko