Portal Informacyjny Gminy Boćki

18 Światowy Dzień Walki z Rakiem

1 lutego 2018

W niedziele 4 lutego 2018 roku obchodzimy XVIII Światowy Dzień Walki z Rakiem. Święto zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Z tej okazji Polska Unia Onkologii wraz z Partnerami - już po raz osiemnasty organizuje Dzień Drzwi Otwartych w krajowych ośrodkach onkologicznych. Tego dnia możemy wyrazić symbolicznie swoją solidarność z pacjentami onkologicznymi, ale również zadbać o swoje zdrowie.

W ramach tzw. “białej soboty”, która odbędzie się 3 lutego 2018 roku, chętne osoby będą mogły skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych porad, konsultacji i badań onkologicznych świadczonych w placówkach onkologicznych i hematoonkologicznych na terenie całego kraju.

Program Dnia Drzwi Otwartych w ośrodkach onkologicznych z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem 2018 będzie polegał na udzielaniu konsultacji onkologicznych z uwzględnieniem szeroko pojętej profilaktyki anty nowotworowej, przeprowadzaniu badań diagnostycznych (mammografia, badania cytologiczne, pomiar PSA, ciśnienia i cukru), zwiedzaniu oddziałów placówek diagnostyczno-leczniczych, organizacji wykładów i pogadanek na temat profilaktyki oraz promocji wiedzy na temat interdyscyplinarnego leczenia onkologicznego i psychoonkologii.

Na bezpłatne badania i konsultacje zaprasza Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok Godz. 10.00-12.00 w siedzibie Centrum (wejście od ul. Warszawskiej).

HARMONOGRAM BIAŁEJ SOBOTY - 03.02.2018 - Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Ogrodowa 12

- promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (materiały informacyjne, ulotki, broszury),

- porady profilaktyczne specjalistów onkologów, profilaktyczne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat (wystarczy przynieść dowód osobisty; badanie finansowane jest przez NFZ raz na dwa lata),

 - naukę samobadania piersi zaprezentowaną przez studentów z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Białystok,

- stoisko Klubu Amazonki w Białymstoku,

- porady dietetyczne udzielane przez Centrum Odchudzania i Odżywiania oraz analiza składu ciała,

- stoisko z degustacją produktów spożywczych wysokiej jakości, w tym regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych sfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- stoisko kosmetologiczne (pielęgnacja dłoni + makijaż) przygotowane przez Organizację Studencką Innowacyjny Kosmetolog działającej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

- stoisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego promujące Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie,

- stoisko informacyjno-edukacyjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z konkursem wiedzy z nagrodami, pokazami w alkogoglach, badaniami poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokolyzera, rozdawnictwem materiałów oświatowo-zdrowotnych w zakresie profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 w Bielsku Podlaskim

Marzenna Perzyna