Portal Informacyjny Gminy Boćki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

9 października 2018

Przebudowa drogi gminnej Nr 108754 B w miejscowości Bystre na odcinku w km 7+855 - 8+007

Ogłoszenie nr 633992-N-2018 z dnia 2018-10-09 r.