Portal Informacyjny Gminy Boćki

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy Gminy Boćki na podstawie złożonych deklaracji mają obowiązek dokonać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania do zapłaty.

Opłatę zadeklarowaną należy wnosić do końca każdego miesiąca za dany m-c przelewem na indywidualne konto bankowe.

Jednocześnie przypomina się, że stawka od 1 osoby wynosi:

  • za odpady zbierane w sposób selektywny (odpady segregowane) – 7 zł
  • za odpady zmieszane – 20 zł

UCHWAŁA NR III/20/15  z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty