Portal Informacyjny Gminy Boćki

Termomodernizacja – jak otrzymać wsparcie finansowe

Termomodernizacja – jak otrzymać wsparcie finansowe

  • Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł
  • Budynki nowobudowane nie kwalifikują się do programu
  • Prowadzenie działalności gospodarczej rozumiane jest zgodnie z unijnym prawem konkurencji