Portal Informacyjny Gminy Boćki

Samorząd

Menu dla: Samorząd

Wójt– Dorota Kędra-Ptaszyńska

Sekretarz – Walenty Korycki

Skarbnik Mirosława Andrzejuk

 

Wykaz Radnych Gminy Boćki

Jóźwiak Małgorzata -  Przewodniczący Rady Gminy

Wierciński Wojciech - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Boćki

Chmur Eugeniusz

Jakimiuk Anatol

Jurkowicz Marta Anna

Koptewicz Walentyna

Król Adam

Lipiński Zbigniew

Matwiejuk Jarosław

Piotrowska Krystyna

Skomorowski Marek

Tatarczuk Przemysław

Zalewska Katarzyna

Zambrowski Paweł

Zawadzki Piotr

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Boćki

1) Walentyna Koptewicz- Przewodniczący Komisji

2) Chmur Eugeniusz - członek komisji

3) Jakimiuk Anatol - członek komisji

4) Zbigniew Lipiński - członek komisji

5) Katarzyna Zalewska - członek komisji

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Boćki

1)  Piotr Zawadzki - Przewodniczący Komisji

2) Jarosław Matwiejuk  - członek komisji

3) Krystyna Piotrowska - członek komisji

4) Wojciech Wierciński - członek komisji

5) Paweł Zambrowski - członek komisji

Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Boćki

1) Marek Skomorowski - Przewodniczący Komisji

2) Eugeniusz Chmur - członek komisji

3) Marta Anna Jurkowicz - członek komisji

4) Przemysław Tatarczuk - członek komisji

5) Katarzyna Zalewska - członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Boćki

1) Marta Anna Jurkowicz - Przewodniczący Komisji

2) Adam Król - członek komisji

3) Jarosław Matwiejuk - członek komisji