Portal Informacyjny Gminy Boćki

Podlaska Platforma Edukacyjna

logo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy.

PPE jest efektem realizacji projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn.
„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa”

Partnerzy projektu - jednostki samorządu terytorialnego woj. podlaskiego, (ponad 120 szkół wskazanych przez samorządy)

Szkoły otrzymały:

  • Laptopy dla nauczycieli do prowadzenia dzienników elektronicznych oraz wspomagania dydaktyki
  • Dzienniki elektroniczny
  • Rozkład jazdy autobusów szkolnych

Więcej o PPE