Portal Informacyjny Gminy Boćki

Aktualności

Artykuły

20 listopada 2017

„Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”

logo

Marszałek Województwa Podlaskiego  serdecznie zapraszaprzedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II - 2017).

Warsztaty  zostaną zorganizowane w terminie 24 listopada 2017 r., godz. 10:00 - 16:00 w świetlicy wiejskiej w Jakubowskich.

Czytaj więcej o: „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”
20 listopada 2017

Punkty informacyjno-doradcze LGD

logo

LGD rusza w teren do gmin członkowskich z punktami informacyjno-doradczymi. Punkty pełnią niejako funkcje „wyjazdowego” biura. W wyznaczonym dniu w każdym z punktów dostępni będą pracownicy LGD, którzy udzielać będą informacji na temat możliwości ubiegania się o środki w ramach LSR oraz działalności LGD.

Czytaj więcej o: Punkty informacyjno-doradcze LGD
13 listopada 2017

Stypendia edukacyjne za rok szkolny 2016/2017

info piktogram

30 listopada mija termin składania wniosków na stypendia edukacyjne za rok szkolny 2016/2017.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Czytaj więcej o: Stypendia edukacyjne za rok szkolny 2016/2017
13 listopada 2017

Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z dotacji Województwa Podlaskiego

Gmina Boćki w ramach umowy z dnia 23 maja 2017 roku pomiędzy Gminą Boćki a Województwem Podlaskim otrzymała pomoc finansową w kwocie 7.000 zł. dla jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyżej wymieniona dotacja  z budżetu Województwa Podlaskiego wraz z wkładem własnym jednostek OSP Dubno i OSP Andryjanki umożliwiła zakup ubrania specjalnego ochronnego oraz butów strażackich gumowych  (wraz z wkładką trudnopalną) dla w/w jednostek.

Czytaj więcej o: Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z dotacji Województwa Podlaskiego
2 listopada 2017

Szkolenie JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców

info piktogram Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 min mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

 

Czytaj więcej o: Szkolenie JPK VAT dla mikroprzedsiębiorców