Portal Informacyjny Gminy Boćki

Skład komisji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boćkach została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Boćki nr 50/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku.

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z  art. 41 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi . Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które realizują zadania Komisji.

Skład komisji:

Przewodniczący - Milena Pryzowicz

Zc -a przewodniczącego - Katarzyna Gabriela Małyszczuk

Członkowie:

Alina Kolejkowicz

Zbigniew Jan Szpakowski

Ewelina Sokołowska

Izabela Sawicka

asp. szt. Andrzej Piliszek