Portal Informacyjny Gminy Boćki

Kontakt

Czas pracy UG Boćki

Poniedziałek  

8.00 - 16.00

Wtorek

8.00 - 16.00

Środa  

8.00 - 16.00

Czwartek

8.00 - 16.00

Piątek

8.00 - 16.00

Rachunek bankowy Urzędu Gminy Boćki

prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Brańsku O/Boćki

96 8063 0001 0050 0500 2004 0002

Nr konta bankowego na które należy przekazywać wpłaty dotyczące: wadia na przetargi, zabezpieczenia należytego wykonania umów:

18 8063 0001 0050 0500 2004 0048

Gmina Boćki:

NIP: 543 20 67 060

REGON: 050659220

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, NIP: 543 20 67 060

Odbiorca: Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki

 

Wykaz pracowników Urzędu Gminy Boćki

Nazwa stanowiska

Imię i nazwisko pracownika

e-mail

telefon

nr pokoju

Wójt Gminy

 Dorota

Kędra-Ptaszyńska

 

d.ptaszynska@gminabocki.pl

85 731 96 11

1

Sekretarz Gminy

Walenty Korycki

 

w.korycki@gminabocki.pl 

85 731 96 14

 

2

Sekretariat/ BOK

 

Katarzyna Uljanow

 

sekretariat@gminabocki.pl

85 731 96 10

fax 85 731 96 12

3

Przewodniczący Rady Gminy


Małgorzata Jóźwiak

85 731 96 13

4

 Kadry, sprawy organizacyjne, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 Katarzyna Izdebska

 k.izdebska@gminabocki.pl

 85 731 96 15

 5

Księgowość podatkowa

Stypendia i dodatki mieszkaniowe, prace społeczno-użyteczne

Aneta Szuj

a.szuj@gminabocki.pl

85 731 96 16

 

 

6

 

 

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

Świadczenia wychowawcze 500+

Koordynator dostępności

 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi

Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych

Edyta Gawryluk

 

 

 

 

 

 

Monika Grygoruk

 

 

 

 

e.gawryluk@gminabocki.pl

85 731 96 27

 

 

 

 

 

m.grygoruk@gminabocki.pl

85 731 96 19

 

  

 

7

 

 

 

 

 

Warunki zabudowy,

fundusz sołecki

 

Monika Kruszewska

m.kruszewska@gminabocki.pl

85 731 96 19

9

Wymiar podatków i opłat

 

 

Urszula Turkowicz

 

 

u.turkowicz@gminabocki.pl

85 731 96 28

 

  10

USC, Archiwum, OSP

Katarzyna Piotrowska

k.piotrowska@gminabocki.pl

85 731 96 26

12

Skarbnik Gminy

Mirosława Andrzejuk

m.andrzejuk@gminabocki.pl

85 731 96 23

13

Księgowość budżetowa

 

Ewa Kolada

Alina Niechoda

Joanna Majewska

 

e.kolada@gminabocki.pl

a.niechoda@gminabocki.pl

j.majewska@gminabocki.pl

85 731 96 24

14

Ewidencja Ludności, Oświata, Obsługa RG,

Magdalena Kozłowska

m.kozlowska@gminabocki.pl

85 731 96 21

15

GOPS


Agnieszka Lipińska
Izabela Sawicka Dorota Rzepniewska

85 731 96 17

 

16

Kierownik GOPS

Barbara Tołoczko

gopsbocki@gminabocki.pl

85 731 96 18

17

 

Zastępca Wójta

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i drogownictwo

Milena Korniluk

m.korniluk@gminabocki.pl

85 731 96 22

18

Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe,

 

Administrator ds. niejawnych i zarządzania siecią

Paweł Ryżyk

 

 

 

Mariusz Kurowicki

p.ryzyk@gminabocki.pl

 

85 731 96 25

m.kurowicki@gminabocki.pl

85 731 96 25

 

 

19

Budownictwo i inwestycje gminne

Mirosław Kolejkowicz

m.kolejkowicz@gminabocki.pl

85 731 96 20

20

 

Inspektor Danych Osobowych

 

 Walenty Korycki

 ido@gminabocki.pl

85 731 96 14

 2

 

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Napisz do nas

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne. Dla przykładu: 2+1 daje 3.

Artykuły