Portal Informacyjny Gminy Boćki

Historia

Po wybudowaniu nowego budynku Urzędu Gminy w Boćkach, powstało pytanie, co zrobić ze starym? Pytanie to zostało włączone do dyskusji na sesji ówczesnej Rady Gminy. Padały propozycje by zburzyć budowlę i w tym miejscu zrobić parking. Udało się jednak przekonać radnych, by zainwestowali w remont Starego Urzędu.

Tak oto dzięki wspaniałomyślności rządzących w 2008 roku do użytku został oddany budynek zdaniem niejednego piękniejszy niż „Nowa Gmina”. Jak nazwać nowo - wyremontowany budynek, by mieszkańcy wiedzieli, o czym mowa. Nazwę wymyślił ówczesny p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Kordian Michalski. I tak powstało Centrum Kulturalno – Turystyczne „Stara Gmina”, w którym mieści się:

 • Gminna Biblioteka Publiczna,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Klub Przedszkolaka BOCIEK oddział 3-4latków,
 • Biuro Projektów tzw. „miękkich” realizowanych na terenie Gminy Boćki,
 • Redakcja Gazety BOĆKOWIAK,
 • Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach.

Mając na uwadze rozwój kulturowy Boćkowian, CKT „Stara Gmina” oferuje możliwość oglądania, co jakiś czas nowych wystaw. Przeznaczone na to zostały 2 pokoje wystawowe.

Biuro Projektów znajdujących się w Centrum Kulturalno - Turystycznym „Stara Gmina”, zajmuje się pisaniem i składaniem do konkursów wniosków projektowych (aplikacyjnych). Po pomyślnym przejściu oceny formalnej i merytorycznej, wniosek zostaje skierowany do dofinansowania.

Do tej pory Biuro Projektów realizowało:

 1. Projekt „Profesjonalista w kulturze – edukacja muzyczna na wsi”, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, którego wnioskodawcą była Gminny Ośrodek Kultury;
 2. „Klub Przedszkolaka BOCIEK” realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, którego wnioskodawcą była Gmina Boćki,
 3. Dziedzictwo Kulturowe w Gminie Boćki – reorientacja zawodowa i nowe miejsca pracy dla osób odchodzących z rolnictwa realizowanego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.3 Reorientacja zawodowe osób odchodzących z rolnictwa, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, którego wnioskodawcą była Gmina Boćki.
 4. Projekt „Profesjonalista w kulturze – edukacja muzyczna na wsi II”, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, którego wnioskodawcą było Stowarzyszenie KLEKOCIAKI;
 5. „Klub Przedszkolaka BOCIEK” realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, którego wnioskodawcą była Gmmina Boćki,
 6. „Wyrównać szanse” realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, którego wnioskodawcą była Gmina Boćki.
 7. Lokalny Fundusz Młodych