Portal Informacyjny Gminy Boćki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

17-111 Boćki, Plac Armii Krajowej 3

Kontakt :  tel. 85 731 96 10 wew. 28

Godziny i miejsce urzędowania: poniedziałek – piątek  w godz.8.00 – 16.00, budynek  Urzędu Gminy

 

P u n k t    k o n s u l t a c y j n y

jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika lub  potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej, zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym  udzielane są przez psychologa porady i konsultacje w zakresie  szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Oferta punktu  skierowana jest do osób uzależnionych, używających szkodliwie ,współuzależnionych , członków ich rodzin oraz osób im bliskich.

Nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszających  się z własnej inicjatywy, odbywają się w trzeci czwartek każdego miesiąca w godz. 10.00 – 12.00  w budynku obok Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 5.

Termin najbliższego spotkania -  20 luty 2020 r.

 Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego: