Portal Informacyjny Gminy Boćki

Przeciwdziałanie przemocy

Artykuły

31 maja 2017

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.  Procedurę wszczyna się poprzez wypełnienie formularza „NIEBIESKA KARTA – A” przez przedstawiciela: ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty czy ochrony zdrowia, który w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powziął informację o podejrzeniu stosowania przemocy w rodzinie albo w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Czytaj więcej o: PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”
13 marca 2017

Instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul.  3 Maja 17   17-100 Bielsk Podlaski

tel.   85 833 26 76

e-mail   centrum3maja17@poczta.onet.pl

www.pcprbielskpodlaski.pl

zatrudnia:  specjalistę ds. pracy  z rodziną,  psychologa,

prowadzi:  programy korekcyjno-edukacyjne

Punkt Poradniczo- Konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy

Czytaj więcej o: Instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie