Portal Informacyjny Gminy Boćki

KLEKOCIAKI

Zespół Folklorystyczny KLEKOCIAKI działa od 1962 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach i reprezentuje folklor Podlasia. Założony został przez Genowefę Łucjan i Mikołaja Turkowicza. Początkowo był to zespół pieśniarzy ludowych, obecnie zaś składa się z grupy śpiewaczej, kapeli i tancerzy. Charakterystyczna dla zespołu - od początku jego istnienia aż po dzień dzisiejszy - jest wielopokoleniowość. Również niezmienne pozostają główne atuty Klekociaków: żywiołowość i spontaniczność oraz dająca się odczuć podczas koncertów szczerość i prawdziwość artystycznej wypowiedzi, poparta rzetelnością wykonywanego rzemiosła. W swym repertuarze mają pieśni, tańce i obrzędy podlaskie (m.in. Konopielka - charakterystyczne dla regionu wielkanocne kolędowanie, Lany Poniedziałek, Podlaska Noc Świętojańska, Żniwa Dworskie - obrzęd dożynkowy, czy kolędy i pastorałki). Klekociaki jako zespół amatorski są laureatem wielu nagród i wyróżnień. Najcenniejsze to Nagroda Ministra Kultury i liczne trofea otrzymane od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, z którym zespół jest związany od początku swego istnienia. Podczas swej wieloletniej działalności Klekociaki koncertowały również poza granicami Polski - na Litwie, Łotwie, Białorusi, Macedonii, w Szwajcarii, reprezentowały Podlasie na święcie Walonii w Belgii oraz podczas koncertów w Grecji i na Europejskim Święcie Plonów w Duesseldorfie.

Na początku maja 2010r. zespół Klekociaki reprezentował Województwo Podlaskie na targach „Czas Wolny 2010" w Bolzano, we Włoszech. Klekociaki we wrześniu powróciły z trasy koncertowej po Włoszech. Zaprezentowały się między innymi na EXPO 2015 w Mediolanie.