Portal Informacyjny Gminy Boćki

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE GMINY BOĆKI NA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022