Portal Informacyjny Gminy Boćki

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Boćki informuje, iż w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku, przypada drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej  może złożyć wniosek  wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego oraz zaświadczenie wydane przez kierownika ARiMR  o liczbie DJP bydła będącego  w posiadaniu producenta rolnego. W przypadku złożenia zaświadczenia w miesiącu lutym – nie ma obowiązku ponownego dostarczania dokumentu. Faktury potwierdzające natomiast zakup oleju napędowego, powinny obejmować okres od 01 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku.

Limit roczny zwrotu podatku w 2022 roku wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu za paliwo w 2022 roku wynosi: 1,00 zł na litr oleju napędowego.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego  dotycząca wniosków złożonych w  miesiącu sierpniu nastąpi w  okresie  od 1 do 31 października 2022 roku przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.