Portal Informacyjny Gminy Boćki

Klub Przedszkolaka BOCIEK

logo projekt

Pomysł na projekt Klub Przedszkolaka BOCIEK zrodził się podczas rozmów z kobietami, które chciały być aktywne zawodowo, ale nie mogły z powodu braku opieki nad dzieckiem. Pani Dorota Kędra - Ptaszyńska pracująca wtedy przy Aktywizacji Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych często spotykała się z sytuacjami, kiedy okazywało się, że nie tylko panie, ale i panowie mają świadomość potrzeby posłania dziecka do przedszkola i korzyści z tego płynących.

Gdy ogłoszono konkurs w Priorytecie IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, nadarzyła się okazja by odpowiedzieć na realny problem w Gminie Boćki. Został napisany projekt na otwarcie punktu przedszkolnego w godzinach od 8.00 do 13.00 z dodatkowymi zajęciami dla przedszkolaków i rodziców, który otrzymał dofinansowanie i tak zaczęły się przygotowania do otwarcia Klubu Przedszkolaka Bociek. Pomimo dużego zainteresowania ze strony niektórych rodziców, ciężko było przekonać innych o korzyściach wynikających z uczęszczania małego 3latka do przedszkola. Możliwość korzystania z bezpłatnych zajęć rytmiki, języka obcego, edukacji literackiej i regionalnej a także wycieczek, oraz możliwość pracy logopedy z dzieckiem (w poradni trzeba czekać co najmniej pół roku w kolejce) a także korzyści płynące z aklimatyzacji w grupie niestety nie przemawiały do niektórych rodziców. Podczas gdy w innych miejscowościach rodzice z rocznym wyprzedzeniem zapisują dziecko do przedszkola w naszej gminie słyszało się odpowiedzi, że to za wcześnie, że szkoda dziecka, traktowało się przedszkole jako zło którego trzeba uniknąć za wszelką cenę ponieważ dziecko i tak od 6 roku życia będzie „męczyło się” w szkole. Nie traktowano uczęszczania do przedszkola jako możliwości zapewnienia dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego, wyrównywania ewentualnych braków i opóźnień w tym zakresie, przygotowania dziecka do nauki w szkole.

W ramach obecnie realizowanego projektu Klub Przedszkolaka BOCIEK istnieją dwa punkty przedszkolne. Po zakończeniu realizacji pierwszego projektu a przed napisaniem drugiego rodzicom dzieci w wieku 3-5 lat rozdane były ankiety z których wynikało, iż rodzice chcieli, by przedszkole otwarte było od 7 do 16 tak, aby mogli zostawić dziecko w przedszkolu na czas pracy. Dlatego teraz punkt 3-4latków (25 dzieci) otwarty jest od 7.15. do 16.15. Punkt 5latków (20 dzieci) zaś realizowany jest w szkole w godzinach od 8.00. do 12.30. W każdym punkcie oprócz podstawy programowej realizowane są zajęcia rytmiki, języka obcego, zajęć literackich i regionalnych (wycieczki) terapii logopedycznej a dla rodziców zajęcia z psychoedukacji.

Od września (tak jak to było w tym roku) pracę wznawiają oba punkty. Przedszkolaki urodzone w 2006 roku uczęszczające obecnie do grupy 3-4latków przechodzą do grupy 5latków. Pani Ewelina Markowska – Koordynator w punkcie przedszkolnym 3-4latków ma już zapełnioną listę dzieci które od 01. września 2011r. rozpoczną edukację przedszkolną w grupie 3-4latków oraz otwartą listę rezerwową na której zapisanych jest 8 dzieci. W grupie 5latków zostało 6 wolnych miejsc na które rodzice mogą zapisać swoje dziecko w biurze projektu w Centrum Kulturalno – Turystycznym Gminy Boćki. (formularz do pobrania poniżej lub w biurze projektu.)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UCZĘSZCZANIA W ZAJĘCIACH Klubu Przedszkolaka „BOCIEK”

logo gminy

logo projekt