Portal Informacyjny Gminy Boćki

Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z dotacji Województwa Podlaskiego

Dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz środków z budżetu Gminy Boćki, strażakom z jednostek: OSP Boćki i OSP Wygonowo  został zakupiony sprzęt ratowniczo- gaśniczy i umundurowanie. Całkowity koszt sprzętu wyniósł 15 130,01 zł, z czego dofinansowanie ze środków Województwa Podlaskiego to 15.000,00 zł.

Jednostki te wzbogaciły się m.in. o: Zestaw dysków sygnalizacyjnych, Kamerę termowizyjną, Zbiornik wodny, Ubranie specjalne XENON.  Zakupiony sprzęt i wyposażenie w zdecydowany sposób podniesie skuteczność i bezpieczeństwo działań strażaków w zakresie niesienia pomocy poszkodowanym osobom, bezpośrednio na miejscu zdarzenia.