Portal Informacyjny Gminy Boćki

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Boćki informuje, iż  w okresie od 1 lutego 2023 roku do 28  lutego 2023 roku, przypada pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej  może złożyć wniosek  wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej oraz zaświadczeniem  wydanym przez kierownika ARiMR  o liczbie  DJP  bydła  będących  w posiadaniu producenta rolnego. Faktury za zakup oleju napędowego w I terminie, powinny obejmować okres od 1 sierpnia 2022 roku do  31  stycznia 2023 roku.

Limit roczny zwrotu podatku w 2023 roku wynosi:

132,00 zł  *  ilość ha użytków rolnych

 oraz

48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Stawka zwrotu za paliwo w 2023 roku wynosi: 1,20 zł na litr oleju napędowego.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie nastąpi w  okresie  od 3 do 28 kwietnia 2023 roku przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.