Portal Informacyjny Gminy Boćki

Informacja

Informujemy, że Gmina Boćki realizuje projekt pt. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w sołectwie Mołoczki”, którego celem głównym jest poprawa warunków użytkowych budynku świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego  w ramach ,,Programu odnowy wsi – kreatywna wieś”.

  

Koszt całkowity realizacji operacji:   60 107,32 zł

Koszt dofinansowania: 30 000 zł

Środki własne gminy: 30 107,32 zł