Portal Informacyjny Gminy Boćki

Nowe zadanie dla asystenta rodziny – w oparciu o ustawę „Za życiem”

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) do katalogu zadań asystenta rodziny dodano nowe zadanie. W/w ustawa poszerzyła wachlarz zadań przypisanych asystentowi rodziny polegające na koordynacji wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin posiadających zaświadczenie o  ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu dziecka, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kobiety w ciąży i ich rodziny będą mogły każdorazowo zgłosić wniosek o objęcia wsparciem asystenta rodziny do kierownika ośrodka pomocy społecznej. Asystent  rodziny  staje się koordynatorem działań pomocowych. Składając wniosek wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez asystenta rodziny jego danych osobowych niezbędnych do wykonywania zadań oraz na przekazywanie informacji asystentowi rodziny przez podmioty o udzielonym wsparciu.

Koordynacja polega na opracowywaniu wspólnie z rodzinami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia, występowaniu w imieniu rodzin, na ich żądanie, do różnych instytucji celem uzyskania wsparcia.

Rodzinom  z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu – przysługuje jednorazowe świadczenie w wys. 4.000zl  wypłacane przez gminę.