Portal Informacyjny Gminy Boćki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 563095-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.  Gmina Boćki: Przebudowa drogi gminnej Nr 108753 B Sielc (granica gminy) -Holonki w km 1+400-2+227,78 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Załączniki