Portal Informacyjny Gminy Boćki

Nabór uczestników do projektu

logo

Gmina Boćki ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

Lider projektu: Miasto Łomża
Partner: Gmina Boćki
Realizator: Centrum Integracji Społecznej w Boćkach Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 31.03.2022

Uczestnikiem projektu może być: osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalny) pozostających bez zatrudnienia w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły w latach 2019 - 2021.

Uczestnikom projektu oferujemy:
- spotkania z psychologiem, terapeutą, socjoterapeutą,
- warsztaty rozwoju osobistego,
- szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym,
- Kurs Przedsiębiorczości,
- spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy,
-  wyjazdy/wizyty w ramach działań środowiskowych np. wyjścia do kina/teatru/galerii, warsztaty itp.
Dodatkowe formy wsparcia (wyłącznie dla uczestników CIS Boćki): świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie przez okres pobytu w CIS, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, ubrania ochronne.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: w siedzibie CIS Boćki (ul. Plac Armii Krajowej 5), w siedzibie GOPS Boćki (ul. Plac Armii Krajowej 3 pok. 16 i 17), w siedzibie Urzędu Gminy Boćki (ul. Plac Armii Krajowej 3, sekretariat) oraz na stronie: www.gminabocki.pl,
Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie CIS Boćki/w siedzibie GOPS Boćki bądź za pomocą poczty pod adres: Centrum Integracji Społecznej w Boćkach, ul. Plac Armii Krajowej 5, 17-111 Boćki.