Portal Informacyjny Gminy Boćki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 557517-N-2020 z dnia 2020-07-03 r. Gmina Boćki: Remont świetlicy wiejskiej we wsi Nurzec – zadanie związane z utworzeniem i wyposażeniem Klubu Senior + w miejscowości Nurzec. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Załączniki