Portal Informacyjny Gminy Boćki

ZAPYTANIE OFERTOWE

logoZamawiający : Gmina Boćki NIP: 543 20 67 060, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego zapytaniem ofertowym, o wartości poniżej kwoty 30 000 euro, na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości nr geod. 418 z nieruchomością nr geod. 419 - obręb wsi Dubno gm. Boćki.

Załączniki