Portal Informacyjny Gminy Boćki

ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY BOĆKI

logoZARZĄDZENIE Nr 42/ 2020 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 14 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Boćki położonych na terenie Gminy Boćki

.