Portal Informacyjny Gminy Boćki

Informacja

logoInformujemy, że Gmina Boćki zakończyła realizację projektu pt. „Zakup oraz montaż klimatyzacji, zakup oraz montaż drzwi w remizie OSP Boćki” ”, którego celem głównym było była poprawa warunków użytkowych budynku.

Zadanie zostało współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach ,,Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa.

Koszt całkowity realizacji operacji:   29 199 zł

Koszt dofinansowania: 14 599,50 zł

Środki własne gminy: 14 599,50 zł