Portal Informacyjny Gminy Boćki

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boćki”

logoGmina Boćki  informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boćki”  jest dofinansowane ze środków ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W okresie od 1.10.2020 do 16.11.2020 r. odebrano i unieszkodliwiono łącznie 55 Mg odpadów azbestowych z 25 posesji  z terenu Gminy Boćki. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 19 602 zł, w tym 13 604 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku.