Portal Informacyjny Gminy Boćki

Nabór uczestników do projektu

logo

Uwaga mieszkańcy powiatu bielskiego!

Centrum Integracji Społecznej w Boćkach prowadzi nabór uczestników do projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.

Uczestnikiem projektu może być: osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalny) pozostających bez zatrudnienia w tym m.in. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

 

Uczestnikom projektu oferujemy:

• spotkania z psychologiem, terapeutą, socjoterapeutą,

• warsztaty rozwoju osobistego,

• szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym,

• Kurs Przedsiębiorczości,

• spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy,

• wyjazdy/wizyty w ramach działań środowiskowych np. wyjścia do kina/teatru/galerii, warsztaty itp.

Dodatkowe formy wsparcia (wyłącznie dla uczestników CIS Boćki): świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NNW, jeden ciepły posiłek dziennie przez okres pobytu w CIS, zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, badania lekarskie, szkolenie BHP, ubrania ochronne.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: w siedzibie CIS Boćki (ul. Plac Armii Krajowej 5), w siedzibie GOPS Boćki (ul. Plac Armii Krajowej 3 pok. 16 i 17), w siedzibie Urzędu Gminy Boćki (ul. Plac Armii Krajowej 3, sekretariat) oraz na stronie: www.gminabocki.pl,

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie CIS Boćki/w siedzibie GOPS Boćki bądź za pomocą poczty pod adres: Centrum Integracji Społecznej w Boćkach, ul. Plac Armii Krajowej