Portal Informacyjny Gminy Boćki

Rozpoczęcie przeglądów kolektorów słonecznych

Informalogocja do mieszkańców, którzy skorzystali z dofinansowania gminy w zakresie kolektorów słonecznych. Rozpoczęcie przeglądów gwarancyjnych planowane jest od lutego 2021 r.

Serwisant we własnym zakresie będzie kontaktował się z beneficjentami w celu ustalenia terminu wykonania przeglądu gwarancyjnego.  Przewidywany termin zakończenia przedmiotowych przeglądów planowany jest na 15.04.2021 r.  W związku z tym prosimy o przygotowanie kotłowni przed przyjazdem serwisanta tak, aby miał on dostęp do każdej części instalacji.