Portal Informacyjny Gminy Boćki

BGK.6220.1.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

BGK.6220.1.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na : „wykonaniu studni wierconej SW4 o projektowanej zdolności poboru wody ok 114 m3/h i projektowanej głębokości ok. 70 m na terenie stacji wodociągowej w Boćkach” na działce o nr geod. 551/2 obręb 0002 w miejscowości Boćki,