Portal Informacyjny Gminy Boćki

Programu odnowy wsi – kreatywna wieś

 

Informujemy, że Gmina Boćki realizuje projekt pt. „Remont świetlic wiejskich w sołectwie Wiercień Wojtki”, którego celem głównym jest poprawa warunków użytkowych budynków świetlic wiejskich.

Zadanie zostało współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego  w ramach ,,Programu odnowy wsi – kreatywna wieś”.

Koszt całkowity realizacji operacji:  30 433,00 zł

Koszt dofinansowania: 15 000,00 zł

Środki własne gminy: 15 433,00 zł