Portal Informacyjny Gminy Boćki

Skład komisji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boćkach została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Boćki

24/2024 z dnia 7 maja 2024 r.

Skład komisji:

Przewodniczący - Milena Pryzowicz

Zc -a przewodniczącego - Katarzyna Gabriela Małyszczuk

Członkowie:

Alina Kolejkowicz

Zbigniew Jan Szpakowski

Ewelina Sokołowska

Izabela Sawicka

Agnieszka Lipińska

Łukasz Iwanek