Portal Informacyjny Gminy Boćki

Akty prawne, strategie, programy, sprawozdania

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej 2019

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BOĆKI ZA ROK 2019

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki za rok 2019


Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki za rok 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2018 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BOĆKI ZA ROK 2018


Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BOĆKI ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2017 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

Uchwały 2016r.

UCHWAŁA Nr XII/70/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

UCHWAŁA NR XVII/114/12 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

Uchwały 2015r.

UCHWAŁA NR IX/53/15 RADY GMINY BOĆKI z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boćki na lata 2016 - 2018

Programy

UCHWAŁA NR X/59/16  z dnia 31 marca 2016 r w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Sprawozdania 2016r.

Ocena zasobów pomocy społecznej 2016

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BOĆKI  ZA ROK 2016

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki za rok 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2016 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

Sprawozdania 2015r.

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BOĆKI ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodkach

Sprawozdania 2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BOĆKI ZA ROK 2014

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Boćki

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE BOĆKI ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2014 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

Sprawozdania 2013r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki za rok 2013

Sprawozdanie z działalności za 2013 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Boćki za 2013 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Boćki

Strategie

UCHWAŁA NR IX/54/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Boćki na lata 2016 – 2020