Portal Informacyjny Gminy Boćki

Historia

Artykuły

  • Z kart historii OSP Boćki

    29 sierpnia 1909 roku powołano Boćkowską Straż Pożarną. Straż nie posiadała własnego zarządu - podlegała pod koło łowieckie.

    zdjęcie osp

    napis na fotografii: "Zarząd Magistratu, Rada Miejska i Korpus Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach." Rozpoznane osoby: rząd pierwszy siedzą: w środku Konstanty Łukaszewicz, drugi z lewej Lin; rząd drugi od prawej: 1.Włodzimierz Łukaszewicz, 2.Władysław Głowacki, 3.Władyslaw Łukaszewicz, 4?, 5.Kosarski, 6.?, 7.Jan Kudrewicz; rząd trzeci od lewej: 1,2 - ?, 3.Jan Rudkiewicz z-ca komendanta OSP, 4.Bolesław Derehajło - komendant OSP, 5.Antoni Lubowicki - adiutant, 6.Paweł Swierszczynski, 7.Bronisław Swierszczyński; rząd czwarty od prawej: 1.Kazimierz Głowacki, 2.Stanisław Stołkowski, 3.Adam Kudrewicz, 4,5,6-?, 7.Wacław Łukomski; rząd ostatni w środku Stefan Tyszkiewicz.

    Czytaj Więcej o: Z kart historii OSP Boćki