Portal Informacyjny Gminy Boćki

Do pobrania

Wniosek - zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

 --------------------------------------------------------------------- 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2023

 --------------------------------------------------------------------- 

Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Boćki w 2023 r.

 --------------------------------------------------------------------- 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zakup preferencyjny paliwa stałego

 ---------------------------------------------------------------------

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 ---------------------------------------------------------------------

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 ---------------------------------------------------------------------

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

 ---------------------------------------------------------------------