Portal Informacyjny Gminy Boćki

Harmonogram odbioru odpadów

 

Artykuły

  • Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Boćki w 2024 r.

    Szanowni mieszkańcy,

    Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) w drodze przetargu została wyłoniona firma: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o, ul. Łowcza 4, 17 – 200 Hajnówka, która od 1 stycznia 2024 r. będzie zajmowała się odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości czasowo zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Boćki.

    Czytaj Więcej o: Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Boćki w 2024 r.