Portal Informacyjny Gminy Boćki

Program „BĄDŹMY AKTYWNI"

logo gops

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOĆKACH

Zaprasza osoby chętne  do  bezpłatnego udziału w projekcie:

„BĄDŹMY AKTYWNI – program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach”

Do projektu zapraszamy:

- osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub

-  osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej

-  osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

-  osoby pozostające bez zatrudnienia lub

-  osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy

-  zamieszkujące na terenie gminy Boćki

W ramach projektu oferujemy:

- indywidualne wsparcie: psychologiczne, doradztwa zawodowego, prawno-obywatelskie

- warsztaty grupowe: trening umiejętności społecznych, pedagogiczno-wychowawcze, rozwoju osobistego, wsparcia psychoterapeutyczne, doradztwa zawodowego

- kursy i szkolenia zawodowe

-  3 miesięczne płatne staże zawodowe

- usługę pośrednictwa pracy

Dodatkowo:

- stypendia  szkoleniowe

-  wsparcie finansowe

-zwrot kosztów dojazdu na staż

Lider projektu:
Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
Tel./fax; 85 7319610, 85 7319612
e-mail: sekretariat@gminabocki.pl

Partner projektu:
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
tel./fax: 85 6537700, 85 7329505
e-mail: edawdo@bfkk.pl
Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
tel./fax: 85 7319618, 85 7319612
e-mail: gops_bocki@op.pl

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „BĄDŹMY AKTYWNI -program na rzecz integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej podopiecznych GOPS w Boćkach"