Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

STARTUJ Z BIZNESEM SUBREGION BIELSKI

 

plakat

Informacje o projekcie:

Projekt „Z biznesowym podejściem” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, Priorytetu inwestycyjnego 8.3 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 084 208,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 771 576,80 PLN

Celem projektu jest podniesienie do IX 2019 r. poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej pozostających bez pracy osób od 30 roku życia z województwa podlaskiego, subregionu bielskiego poprzez objęcie 48 uczestników projektu wsparciem doradczo–szkoleniowym oraz udzielenie 40 spośród nich kompleksowego wsparcia finansowego i doradczo–szkoleniowego na etapie zakładania firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia rezultatów:

 • stworzenie min. 40 nowych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczych;
 • podjęcie samozatrudnienia przez 40 Uczestników Projektu
 • nabycie wiedzy przez min. 43 uczestników projektu i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczych

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 30.09.2019 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany do osób pozostających bez pracy (tj. bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób nieaktywnych zawodowo) oraz zamieszkujących w (rozumienie Kodeksu Cywilnego) subregion bielski tj. powiat bielski, hajnowski, siemiatycki oraz gminy Gródek, Michałowo, Suraż i Poświętne powiatu białostockiego, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie dla Uczestników Projektu:

 • Szkolenie „Niezbędnik przedsiębiorcy ” (40h) z następujących z tematów:
 • regulacje i aspekty prawne zakładania i prowadzenia firmy,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczejpodstawy i procedury prawne,
 • księgowość małych działalności gospodarczych,
 • formy prowadzenia działalności gospodarczych,
 • źródła finansowania działalności gospodarczych ,
 • formy zatrudnienia pracowników ,
 • obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i US ,
 • marketing w firmie ,
 • zasady przygotowywania biznes planów;
 • bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej do 23 600,00 zł;
 • wsparcie pomostowe do 1 850,00 zł./ m-c przez pierwszych 6-mcy i do 745,00 zł./ m-c przez max. kolejnych 6-mcy;
 • wsparcie pomostowe szkoleniowo–doradcze (doradztwo biznesowe i specjalistyczne) -12h/osobę;
 • zwrot kosztów dojazdu na w szkolenie;
 • udzielenie wsparcia w postaci utworzenia forum biznesu (tj. forum wymiany doświadczeń). Zakłada się organizację min. 4 spotkań, których celem jest stworzenie nowopowstałym podmiotom możliwości dyskusji nt. doświadczeń związanych z funkcjonowaniem ich przedsiębiorstw, efektywnego wykorzystania środków.

Koszty uczestnictwa

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Co możesz zyskać ?

Nowe kwalifikacje, praktyczne doświadczenie zawodowe, swoją firmę, wsparcie w prowadzeniu firmy przez okres 12 miesięcy.

W jaki sposób można się zgłosić do udziału w projekcie ?

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu: „Z biznesowym podejściem” prowadzona będzie w okresie V - VI 2018 r. na terenie subregionu bielskiego. W ramach rekrutacji wyłonionych zostanie 48 uczestników projektu (26K/22M), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rekrutacji.

Procedura rekrutacji obejmuje 2 etapy:

Etap I : ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych.

Etap II: weryfikacja predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej  - rozmowa z doradcą zawodowym.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu zawiera Regulamin rekrutacji, dostępny w sekcji „Dokumenty

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

KONTAKT:

Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5B

02-797 Warszawa

Biuro Projektu „Z biznesowym podejściem”

Ul. Adama Mickiewicza 58 lok. 6E

17-100 Bielsk Podlaski

Tel: 787 001 810, e-mail: dotacje@syscopolska.pl

czynne od poniedziałku do piątku: 07:30 – 15:30

01.04.2018 r. – 30.09.2019 r.

źródło: http://syscopolska.pl/pl