Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

25 maja 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
31 sierpnia 2016

O ośrodku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach, zwany dalej Ośrodkiem został utworzony Zarządzeniem Nr 3/90 Naczelnika Gminy Boćki z dnia 14 maja 1990r. w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek jest jednostką budżetową i organizacyjną Gminy Boćki

Ośrodek realizuje również zadania wynikające z ustaw:
- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- o Karcie Dużej Rodziny,
- o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem”

 

Czytaj więcej o: O ośrodku