Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

31 sierpnia 2016

O ośrodku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach, zwany dalej Ośrodkiem został utworzony Zarządzeniem Nr 3/90 Naczelnika Gminy Boćki z dnia 14 maja 1990r. w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek jest jednostką budżetową i organizacyjną Gminy Boćki

Ośrodek realizuje również zadania wynikające z ustaw:
- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- o Karcie Dużej Rodziny,
- o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za życiem”

 

Czytaj więcej o: O ośrodku