Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

18 stycznia 2018

Informacja

logo

Niniejszym informuję, iż zmieniał się adres e-mailowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach na następujący gopsbocki@gminabocki.pl

Kierownik GOPS w Boćkach Barbara Tołoczko
31 października 2017

Zima 2017/2018

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, mieszkające w trudnych warunkach mieszkaniowych,  pozostające w trudnej sytuacji życiowej narażone są w okresie zimowym na bezpośrednie zagrożenie życia z powodu wychłodzenia spowodowanego brakiem opału czy ciepłej odzieży, posiłku, schronienia.

Czytaj więcej o: Zima 2017/2018
17 lutego 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ

Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014–2020 PO PŻ

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 zamieściło na stronie internetowej Ministerstwa zaktualizowany film informacyjny.

 

Czytaj więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ