Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

21 sierpnia 2019

KARTA DUŻEJ RODZINY ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2019

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
Czytaj więcej o: KARTA DUŻEJ RODZINY ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2019
17 lutego 2017

Karta Dużej Rodziny – informacje dla rodzin 3+

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boćkach zaprasza członków rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, do ubiegania się  o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Karta wydawana jest bezpłatnie, na wniosek osób uprawnionych, niezależnie od dochodu. Karta jest spersonalizowana. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Z Karty każdy jej posiadach może skorzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z Karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Czytaj więcej o: Karta Dużej Rodziny – informacje dla rodzin 3+
25 stycznia 2017

INFORMACJA

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty mogą być składane elektronicznie za pomocą modułu e-wnioski na portalu: empatia.mpips.gov.pl

Kierownik GOPS w Boćkach Barbara Tołoczko